Kontakt: mft.pegatron@seznam.cz  
            
! DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY, DŮSTOJNÁ ODMĚNA !
OS UNIOS | PEGATRON | ASUS | ČMKOS | ZÁKONY | SMLOUVY |  |  |  |  |  |  |  |

!!!  P O Z O R  ! NEPODEPISOVAT !  P O Z O R  !!!

UPOZORŇUJEME VŠECHNY ZAMĚSTNANCE,
ŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMUSÍ NIC PODEPISOVAT

ODBOROVÁ ORGANIZACE JIŽ 14.2. 2016 JEDNOZNAČNE ODMÍTLA ODSOUHLASIT CHYSTANOU
DOHODU O MLČENLIVOSTI


POKUD
TOMU CO SE MÁ PODEPSAT NEBUDETE ŘÁDNĚ ROZUMĚT, NEBO NEBUDETE VYSVĚTLENÍ VĚŘIT, PŘÍPADNĚ TO PROSTĚ NEBUDETE CHTÍT PODEPSAT
PODEPSAT TO NEMUSÍTE

TO, ŽE NĚCO NEPODEPÍŠETE NENÍ A NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K ROZVÁZÁNÍ NEBO UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU I KDYBY VÁM KDOKOLIV COKOLIV ŘÍKAL NEBO NAZNAČOVAL

PODPIS JAKÉHOKOLIV DODATKU NEBO NOVĚ NAPSANÉ SMLOUVY JE  POUZE NA VAŠEM ROZHODNUTÍ
NIKDO VÁS NEMŮŽE NUTIT

RADÍME VÁM NEPODEPISOVAT

!!!  NEMUSÍTE NIC PODEPISOVAT  !!!

případně mne kontaktujte: mft.pegatron@seznam.cz

PRÁVNÍ NÁZOR NA DANOU PROBLEMATIKU

Jiří Kalabza
© 2007/2009