Kontakt: mft.pegatron@seznam.cz  
            
! DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY, DŮSTOJNÁ ODMĚNA !
OS UNIOS | PEGATRON | ASUS | ČMKOS | ZÁKONY | SMLOUVY |  |  |  |  |  |  |  |

upraveno 30.11. 2015

?

PROČ BÝT ČLENEM ODBORŮ A CO ZÍSKÁM

Samotný zaměstnanec není pro zaměstnavatele stejně silným partnerem. Vždy zůstává slabší stranou a tahá za kratší konec. Svá práva si proto zaměstnanci dokážou prosadit hlavně společně.

Odbory jsou pro zaměstnance pojistkou v zaměstnání, protože odborová organizace může pomoci při prosazování jejich požadavků a potřeb u zaměstnavatele. Odbory mohou prostřednictvím kolektivní smlouvy vyjednat zvýšení mzdy a prodloužení dovolené, zkrácení pracovní doby a dohlédnout na bezpečné pracovní podmínky a prostředí. Jedině odbory mohou se zaměstnavatelem uzavřít kolektivní smlouvu.

Kolektivní smlouva je výsledkem vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Je efektivním a závazným nástrojem k prosazování a kontrole důstojných, slušných a spravedlivých pracovních podmínek a ohodnocení.

Odbory zajišťují pomoc při předcházení konfliktů a řešení problémů v práci. Poskytují i bezplatné právní poradenství a v krajním případě i právní zastupování při pracovněprávních sporech.

Odbory jsou tady pro to, že znají, dokážou přispívat ke zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, k dosažení dobré firemní kultury a příjemné pracovní atmosféry. Umí předcházet, případně řešit následky negativních jevů jako je mobbing, bossing, diskriminace a šikana v práci.

Své funkce a poslání mohou odbory plnit jen tehdy, pokud jsou dostatečně reprezentativní a opírají se o silnou členskou základnu. A to může ovlivnit každý z vás!

Čím mi mohou odbory prospět?

 • mohou vyjednat zvýšení mzdy
 • pomohou řešit problémy v práci
 • poskytují radu a podporu před, ale i po propuštění
 • zajišťují bezplatné právní poradenství
 • dojednávají vyšší odstupné
 • mohou dojednat delší dovolenou
 • zkontrolují bezpečnost práce
 • zlepší komunikaci zaměstnance se zaměstnavatelem
 • přispějí k vytvoření lepší firemní kultury
 • mohou vyjednat vyšší příplatky za práci v noci nebo ve dnech pracovního klidu
 • navrhují benefity jako jsou stravenky, sick dey, různé příspěvky, atd.
 • dostávám možnost rozhodnout o tom, kdo mne bude u zaměstnavatele hájit,
 • mohu být zastupován při jednáních se zaměstnavatelem
 • nabízejí využití široké nabídky služeb OS UNIOS a mateřské ZO,
 • nabízejí nové poznatky v rámci vzdělávání OS UNIOS a čerpání informací z publikačních zdrojů,
 • nabízejí využívání dalších výhod člena, které v rámci své působnosti poskytuje moje základní organizace ZO OS UNIOS MFT PEGATRON Czech.

Proč bych měl být členem odborů?

 • protože mi mohou pomoci za moji práci získat ještě lepší a zajímavější ohodnocení
 • protože mi pomohou řešit problémy v práci
 • protože odbory pomáhají přispívat ke slaďování rodinného a profesního života
 • protože chci vědět co se děje u mého zaměstnavatele
 • protože se můžu podílet na zlepšení pracovních podmínek
 • protože dohlížejí na případné porušování zákonů ze strany zaměstnavatele
 • protože chci ovlivnit dění v práci

Toto je, jen stručné shrnutí toho proč být v odborech, jistě je toho mnoho, co by se zde ještě dalo napsat, o čem by se dalo diskutovat a ještě více je toho co by kdo osobně chtěl, ale především je důležité na tom všem společně pracovat a zajímat se.

Veškeré výhody či možnosti, se dočtete nejlépe na našich web stránkách nebo v odkazech na webu OS UNIOS sekce dokumenty ke stažení. Právní pomoc, veškeré možné příspěvky, možnosti rekreace či školení a další, lze poskytovat na základě schválených zásad OS UNIOS a ZO OS UNIOS MFT PEGATRON Czech.


Jiří Kalabza
předseda ZV
 

KONTAKTUJTE NÁS


© 2007/2009